http:/

دوستان دوست داشتني اميدوارم لحظات خوبي در اين ویب سايت داشته باشيد

ای کاش
نويسنده : تاريخ : يکشنبه 7 دی 1393


ای کاش ردِ من را از این صدا بگیری
تا که نرفتم از دست، دست مرا بگیری

فصل نشای غمهاست میراب این زمینم
وقت است جوی آبی از چشم ما بگیری

بانو! قبول دارم زیباترینی اما
رسمش نبود خود را این قدرها بگیری

می ترسم از شبی که اینجا نباشم و تو 
دیگر سراغ من را از ناکجا بگیری

تشییع می شوم صبح بر دوش این خیابان
فردا اگر بیایی باید عزا بگیری

امشب دوباره شعری از دوریت نوشتم


امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 554 نفر مجموع امتياز : 1596


برچسب : ,
تعداد بازديد : 392
ای بى وفا
نويسنده : نورزي تاريخ : يکشنبه 26 شهريور 1391

یک دختر جوان از یک ولایت به ولایت دیګه دفتر و وظیفه اش برای چند ماه تبدیل وانتقال شد. پس از دوماه، نامه ای از نام زاد وی برایش میرسد نام زا دش در نامه مینویسد عزیزم ،متأسفانه ديگر نميتوانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم وباید بګویم که در این مدت چند بار به توخیانت کردم و میدانم که هردو شایسته این وضعیت نیستیم مراببخش وعکس که باتو داده ام پس برایم بفرست و ارسال کن،

دختر که صرف عاشق نامزاد و منتظربرای عروسی بود آرزوها و آرمان های که در دل داشت با شنیدن این نامه و رفتار نامزادش به خاک یکسان کرد و بسیار رنجید،
دخترجوان ورنجيـده از همکاران دفتر و دوستانش خواست تا عکسهای شان قرض بدهد دوستانش قبول کرد و برایش عسهای خو را دادند دختر دل شکسته این عکس ها با عکس نام زاد بي وفا اش یک جا کرد و در یک پاکت انداخت وبه این مضمون مینویسد ، مرا ببخش هر چي فکر کردم قیافه تورا به یاد نیاوردم ، لطفآ عکس خودت را از میان این عکس ها بردار و عکسهای باقي برایم پس ارسال کن ،

               ای بــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــا 

                                مرا رها کردي و رفتي

 

امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 761 نفر مجموع امتياز : 2222

برچسب : ,
تعداد بازديد : 585
افغانی ام
نويسنده : نورزي تاريخ : سه شنبه 27 دی 1390

 

  افغانی ام افغانی  ام افغانی

  

افغانی ام


پشتون نییم، تاجك نییم، هزره نییم، ازبك نییم

افغانی ام، افغانی ام، افغانی ام، افغانی ام

در كشورم باشد اگر، از قومیت نامی دگر

زین نیستم، از آن نییم، افغانی ام افغانی ام

افغانم از افغانستان، از كشور آزاده گان

از قید و بند ترسانی ام ؟ افغانی ام افغانی ام

از آه احمدها حضر، ز آزار محمودان گذر

من میرویس ثانی ام، افغانی ام، افغانی ام

نه از شمالم نه جنوب، نه شرق دانم نه غروب

"شاکر" درست میدانی ام، افغانی ام، افغانی ام

 


 ..

  

  نایت اسکین

ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ،

........................................

ﻭﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞِ ﻣﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼِ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩﺀ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ: 

ﻧﻪ ﺧﺸﻢ ﻫﺴﺖ ، ﻧﻪ ﻣﻬﺮ ؛

ﻧﻪ ﮐﻴﻨﻪ ﻫﺴﺖ ، ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ؛

ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ. 

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ

ﻭﺩﺭﺁﻏﺎﺯ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ

ﺍﺯﮐﻮﺭﻩ ﺭﺍﻫﻬﺎ ، ﺩﺷﺘﻬﺎ ، ﮐﻮﻫﻬﺎ ، ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﻳﻢ

ﻫﺮﺩﻭ ﺑﻴﮏ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻋﻄﺶِ ﺳﻮﺯﻧﺪﮔﯽِ ﺁﻓﺘﺎﺏِ ﺩﺍﻍِ ﺩﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ

ﻫﺮﺩﻭ ﺑﻴﮏ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼِ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ

ﺁﺭﯼ ، ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﻢ

ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻳﻢ

ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﻋﻄﺶِ ﺳﻮﺯﻧﺪﮔﯽِ ﺁﻓﺘﺎﺏِ ﺩﺍﻍ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻳﻢ

ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻮﺭﻩ ﺭﺍﻫﻬﺎ ، ﺩﺷﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻮﺭﺩﻳﺪﻳﻢ

ﻭﻟﯽ ﺁﻧﮕﺎﻩ ... ﮐﻪ ﺑﺸﺎﻫﺮﺍﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﻳﻢ 

نایت اسکین 

 دوستی خوب رویان

 
کا ش قلب من با تو میلی نداشت

کاش چشم من با تو آشنائی نداشت

کاش قلب من درد تنهایی نداشت
کاش روح من درد پریشانی نداشت

کاش این عشق قربانی نداشت

کاش می دانستم تو بی وفایی


ای وای مردم این است سرنوشت باوفایی

بنگر که ابر می گیرید بر من ز درد بی وفایی

ای وای مردم این است دوستی خوب رویان

بنگر که آسمان می گیرد بر من ز درد بی دوایی

دوستی با خوب رویان بی مروت خطاست

دوستی باخوب رویان با مروت بجاست

 

 ue02ywd79jj5lo9nx9mp.jpg

 

عشق چیست؟

عشق یعنی توجه

عشق یعنی درد

عشق یعنی اعتبار

عشق یعنی امید

عشق یعنی توافق

عشق یعنی شاعری

عشق یعنی وفاداری

عشق یعنی قدرت

عشق یعنی احترام

عشق یعنی اشتیاق

عشق یعنی ارتباط

عشق یعنی جرئت

عشق یعنی زیبائی

عشق یعنی صداقت

عشق یعنی بردباری

عشق یعنی فداکاری

عشق یعنی اختراع

عشق یعنی آخر زندگی

عشق یعنی قدردانی

عشق یعنی زنجیر طلائی

عشق یعنی رگ های قلب

عشق یعنی تفکر ژرف

عشق یعنی دریای اشک

عشق یعنی سرزمین غم

عشق یعنی تحفه خدائی

عشق یعنی دره زحمات

عشق یعنی غرق شدن در بحر

عشق یعنی یک دلیل برای زندگی

عشق یعنی همیش با جانان بودن

عشق یعنی حرکت به سوی پیشرفت

عشق یعنی به حد مفرط دوست داشتن

عشق یعنی جستجوی چشمهای جوانی

عشق یعنی حل شدن در معشوق یا عاشق

عشق یعنی باد که احساس می شود ،اما دیده نمی شود

 

 0wlhmp60r95rjs27yy.jpg

  qg4lukvqmrq35vs412i0.jpg

 eseok229wr0zl023vmn.jpg

      

 


 

 

امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 878 نفر مجموع امتياز : 2617

برچسب : ,
تعداد بازديد : 730
آشــــــــــــنا راشــه
نويسنده : نورزي تاريخ : يکشنبه 19 شهريور 1391

امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 751 نفر مجموع امتياز : 2171

برچسب : ,
تعداد بازديد : 520
گفتم عشق چیست؟؟؟
نويسنده : نورزي تاريخ : شنبه 8 بهمن 1390 موضوع : عـــــــــــــشق,عکسهای عاشوقانه,

           

            دنـیـا ډیـــره بـــي وفـــــا زه وفـــــا داریم 

 

         بي وفا جانان د لاسه زندګي ځني بیزاریم 

       48pwchcac3fyxr3v4n6i.jpg                      

              میــن د کــړم راسره مینه نـــه کړي  

           خوراته ووایه جانانه ما کي څه ګناه ده؟   

 

 

 عشق چیـست؟ 

به گل گفتم: عشق چیست؟   

 گفت: از من خوشگل تراست 

به پروانه بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگفتم:عشق چیست؟ 

گفت: "از من زیبا تراست 

به شمعبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comگفتم: "عشق چیست؟ 

 گفت: "از من سوزان تراست 

به عشقفال عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟

 گفت: " نگاهی بیش نیستم 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com 

                                

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com 

         
 وایم څه به لا انجام دمحبت وی         لیونی چی شوم دمینی په آغازکی

 

 


 

                                       بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

 

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

                     

                                          


امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 900 نفر مجموع امتياز : 2652

برچسب : عشق,
تعداد بازديد : 770
بدون عنوان
نويسنده : نورزي تاريخ : يکشنبه 2 بهمن 1390 موضوع : عـــــــــــــشق,عکسهای عاشوقانه,

          په ژړا مـــه راپسي ژاړه      سهار دعاراته کوه ماښام نفلونه

 

                              v9xf9pjec2bncljkyt16.jpg

     جانانه څنګه به دي هیرکړم    چي هرساعت دي یادوم ژړاراځینه      

       دبي وفــــا جانان دلاسه            دزړه د پاسه مي پولی ولاړی دینه  

                                 

                       

 

 خــندايي خـلـک لیوني کړل     خاونده خدايه میلمنه به د چاوینه 

  

خنده"  ی مورد علاقه ی من خنده ایست که به دل درد ختم شود ...

حرف"  مورد علاقه ی من حرفیه که به رضایت دیگران ختم شود ...

نگاه"        مورد علاقه ی من نگاهیه که به محبت ختم شود ...

دوست"  ی مورد علاقه من دوستی ایست که به صداقت ختم شود ...

عشق" مورد علاقه ی من عشقی است که به زندگی ختم شود ...

و "زندگی" مورد علاقه ی من زندگی ایست که به زیبایی ختم شود ...

و زندگی زمانی به زیبایی ختم میشود که خداوند از تو راضی باشد; و  

  اینجاست که "بهشت" تو آغاز میشود...!!! 

 

 ·  · Share · about an hour ago

 

 

امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 869 نفر مجموع امتياز : 2603

برچسب : ,
تعداد بازديد : 275
گل مــــــــــــــــــن گریه مکن،
نويسنده : نورزي تاريخ : سه شنبه 27 دی 1390 موضوع : عکسهای عاشوقانه,شعر وادب ,

  


گل من گريه مكن 
كه در آينه ي اشك تو غم من پيداست 
قطره ي اشك تو داند كه غم من درياست 
گل من گريه مكن 
سخن از اشك مخواه 
كه سكوتت گوياست 
از نگه كردنت احوال تو را مي دانم
دل غربت زده ات 
بي نوايي تنهاست 
من و تو مي دانيم 
چه غمي در دل ماست 
گل من گريه مكن 
اشك تو صاعقه است 
تو به هر شعله ي چشمان ترم مي سوزي 
بيش از اين گريه مكن 
كه بدين غمزدگي بيشترم مي سوزي 
من چو مرغ قفسم 
تو در اين كنج قفس بال و پرم مي سوزي 
گل من گريه مكن 
كه در آيينه ي اشك تو غم من پيداست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


رویای عشق


غم مخور ای جان كه از دل عاقبت غم رفتنیست

شاد زی ای دل كه از غم عاقبت دم رفتنیست

عمر كوته را غنیمت دار كه آخر از برت

میرود آهسته آهسته و كم كم رفتنیست

بوم شب بنشست بر بام پرستوی سحر

باز تا آن رفته آید، باش اینهم رفتنیست

تا سحر بوسیده میباید لبان غنچه را

گل زمانی تازه ماند گر چه - شبنم رفتنیست

غم مخور "شاكر" كه در باغ پر از رویای عشق

تا گل شادی بروید، خار ماتم رفتنیست

 

 

Image Detail 

عشق چیست؟؟

عشق فراموش کردن نیست - بلکه بخشیدن است

عشق گوش دادن نیست -  بلکه ادراک کردن است

عشق دیدنی نیست - بلکه احساس کردن است

عشق جار زدن وکنار کشیدن نیست

بلکه صبر داشتن وادامه دادن است

Image Detail

 


 

اﻳﻦ ﻏﻢ ﺑﯽ ﺣﻴــﺎ ﻣﺮا         ﺑﺎز رهﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ                                          

از ﻣﻦ و ﻧﺎﻟﻪ هﺎی ﻣﻦ       هﻴﭻ ﺣﻴــﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

 

 

نایت اسکینImage Detail


 

                     

 

امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 1001 نفر مجموع امتياز : 2973

برچسب : ,
تعداد بازديد : 1336
بدون عنوان
نويسنده : نورزي تاريخ : شنبه 17 دی 1390 موضوع :

 

 

 

 

 

ای هم نفس ! با من بمان ، امشب هوای گریه دارم

این لحظه های غربت و غم را برای گریه دارم

دارم غمی پنهان گداز و دیده ی چشمم گـُواه است

در برق این آئینه ی روشن صفای گریه دارم

من بی بهارم ، قاصد پائیز توفان زای تلخم

من ابر ِ باران خیز غمگینم ، هوای گریه دارم

با یاد آن گل زیبا که از این باغ توفان دیده رفت

چون جویبار فصل پائیزی نوای گریه دارم

دارم لبی نا آشنا با خنده های شادمانی

اما نگاهی دردمند و آشنای گریه دارم

تا کی نگریم ؟ پنجه ی بیداد تنهایی مرا کُشت

امشب در این خلوت امید، های های گریه دارم

زین کلبه ی غمگین مرو ، تا سر به دامانت گذارم

در کنج این غربتکده ماتم سرای گریه دارم

بر شانه ات سر می نهم تا با فراق دل بگریم

 ګل را ګرفتم ورق ورق بوی کردم

 بوی که تو داري ګل ندارد چه کنم

آهسته بسوز

ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است

ای اشک آهسته بریز که غم ها زیاد است

شمع سوزان توام این گونه خاموشم نکن

درکنارتو نیستم اما فراموشم نکــــــــــــن

بیا بامن وفاکن

بیا باهم دمی تنها نیشینیم                چو کشتی بر لب دریا نیشینیم

من کیستم؟؟؟

من کیستم؟ دیوانه ای با درد عشق

ماندم درزندان قلب سرنوشت

درعبور از کوچه باغ خاطرات

این منم تنهاترین شب گرد عشق

                                              

شبی غمگین شبی بارونی و سرد

مرا در غربت فردا رها کرد

دلم در حسرت دیدار او ماند

مرا چشم انتظار کوچه ها کرد

به من می گفت تنهایی غریب است

ببین با غربتش با من چه ها کرد

 تمام هستییم بود و ندونست

که در قلبم چه آشوبی به پا کرد

و او هرگز شکستم را نفهمید

اگر چه تا ته دنیا صدا کرد

                          
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 845 نفر مجموع امتياز : 2494

برچسب : ,
تعداد بازديد : 304

.:: Powered By : SabaBlog.Com ::.

.:: Template By : Theme-Designer.Com ::.آخرين عناوين مطالب
ای کاش »» تاريخ : یکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۳
ای بى وفا »» تاريخ : یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
افغانی ام »» تاريخ : سه شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰
آشــــــــــــنا راشــه »» تاريخ : یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
گفتم عشق چیست؟؟؟ »» تاريخ : شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۰
»» تاريخ : یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۰
گل مــــــــــــــــــن گریه مکن، »» تاريخ : سه شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰
»» تاريخ : شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰

انتظار !.